UBND tỉnh Họp Hội đồng cấp tỉnh xét chọn cá nhân đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” – “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 – năm 2023

Chiều 19/7, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” – “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 tổ chức họp xét chọn cá nhân đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” – “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 – năm 2023 trình Hội đồng cấp Nhà nước. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi họp.

Toàn cảnh buổi họp tại Sở Y tế
Từ ngày 7/3 – 1/5/2022 các Hội đồng cấp cơ sở các đơn vị đã hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân đủ điều kiện đề nghị, thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu; tổ chức hội nghị cán bộ viên chức, họp Hội đồng xét tặng, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về việc xét tặng danh hiệu, lập danh sách cá nhân đề nghị xét tặng gửi Hội đồng cấp tỉnh. Đã có 15/15 đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức để lấy ý kiến tín nhiệm bằng phiếu kín đối với cá nhân đề nghị xét tặng theo đúng quy định. 15/15 Hội đồng cấp cơ sở tổ chức họp Hội đồng xét, bỏ phiếu kín để chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “thầy thuốc Ưu tú”. 15/15 Hội đồng thông báo công khai kết quả xét chọn của hội đồng bằng hình thức niêm yết tại trụ sở làm việc của đơn vị trong thời hạn 10 ngày làm việc trước khi trình hồ sơ về Hội đồng cấp tỉnh. 1/15 đơn vị xin rút hồ sơ trước khi trình Hội đồng cấp tỉnh. Theo đó, tại Hội đồng cấp cơ sở, tổng số Thầy thuốc giới thiệu ra Hội nghị quần chúng là 35 người; tổng số thầy thuốc trình Hội đồng cơ sở là 34 người; Tổng số thầy thuốc xin rút khỏi danh sách đề nghị trình Hội đồng cấp tỉnh xem xét là 2 người. Tổng số Thầy thuốc đủ tiêu chuẩn và điều kiện đề nghị trình Hội đồng cấp tỉnh xem xét là 31 Thầy thuốc Ưu tú; không có “Thầy thuốc Nhân dân”. Việc triển khai quy trình xét tặng “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” tại các Hội đồng cơ sở được thực hiện từng bước theo đúng quy định, công khai, minh bạch, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Đến thời điểm hiện tại, Sở Y tế không nhận được ý kiến phản ánh của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đối với các thầy thuốc tham gia xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” – “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 – năm 2023.
Tại buổi họp, Hội đồng đã thông qua tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”; kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng; danh sách trích ngang cá nhân đề nghị xét tặng. Đồng thời tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 “Thầy thuốc Ưu tú”. Kết quả có 27/31 thầy thuốc được Hội đồng tín nhiệm xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” để trình cấp Nhà nước.
Kết luận buổi họp, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc của Hội đồng. Đồng chí đề nghị Thư ký Hội đồng hoàn thiện văn bản; Danh sách đề nghị xét tặng đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 10 ngày để lấy ý kiến của nhân dân.
Nguồn: Sở Y tế tỉnh Yên Bái

Bài viết liên quan:

Hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng thế giới (24/4/2024 – 30/4/2024)

TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH YÊN BÁI

BỘ Y TẾ YÊU CẦU CHỦ ĐỘNG PHÒNG BỆNH SỞI, GIẢM THIỂU NGUY CƠ BÙNG PHÁT DỊCH

PHÒNG BỆNH HÔ HẤP KHI TRỜI NỒM ẨM

Đoàn công tác của bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương thăm và làm việc tại bệnh viện Y học cổ truyền Yên Bái.