Năm 2022: Yên Bái phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 61,2%

CTTĐT – Nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân tỉnh Yên Bái theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình hành động số 56- CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2022. Trong đó đặt ra mục tiêu phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2022 đạt 61,2%, tăng 3,09% so với năm 2021.

                                                             Ảnh minh họa

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm triển khai đồng bộ, tích cực, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân về cuộc sống. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa – xã hội; gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa – xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và dịch vụ xã hội; xây dựng nền tảng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng mối quan hệ gia đình và xã hội. Nâng cao sự hài lòng của người dân về môi trường sống. Tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản; xử lý nước thải, chất thải. Bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng cảnh quan làng xóm, thôn bản xanh, sạch, nâng cao điều kiện sống của người dân. Thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai. Tập trung các giải pháp chăm sóc sức khỏe và nâng cao tuổi thọ trung bình cho người dân.

Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị kịp thời xây dựng kế hoạch, chủ động lãnh đạo triển khai thực hiện. Việc thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2021, tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân năm 2022; trong đó, ưu tiên chú trọng một số nhiệm vụ, giải pháp mang tính tiếp nối, lâu dài, khuyến khích các mô hình mới, cách làm hay trên các lĩnh vực đời sống xã hội để ngày càng làm rõ thêm nội hàm chỉ số hạnh phúc và nâng cao chỉ số hạnh phúc gắn với mục tiêu đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nguồn: yenbai.gov.vn

 

Bài viết liên quan:

Hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng thế giới (24/4/2024 – 30/4/2024)

TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH YÊN BÁI

BỘ Y TẾ YÊU CẦU CHỦ ĐỘNG PHÒNG BỆNH SỞI, GIẢM THIỂU NGUY CƠ BÙNG PHÁT DỊCH

PHÒNG BỆNH HÔ HẤP KHI TRỜI NỒM ẨM

Đoàn công tác của bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương thăm và làm việc tại bệnh viện Y học cổ truyền Yên Bái.