Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương”.

Nêu gương là một trong những nội dung rất quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lúc sinh thời, Người đã nhiều lần khẳng định, một tấm gương sáng về đạo đức còn có giá trị gấp trăm ngàn lần bài diễn thuyết hay, và chính Người là tấm gương sáng chói nhất về sự nêu gương.

Ngày 25/3/2021, Đảng bộ Bệnh viện Y học cổ truyền Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương” với sự tham gia của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy và toàn thể cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện.

Đồng chí: Bùi Sỹ Tùng – Phó bí thư Đảng bộ – Phó Giám đốc bệnh viện triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm đảm bảo tính liên tục trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của từng cấp ủy, của mỗi cán bộ, đảng viên và Cụ thể hóa thực hiện mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau khi được học tập và hiểu được nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, mỗi cán bộ, Đảng viên tiến hành viết thu hoạch cá nhân thể hiện nhận thức về Những nội dung cơ bản, cốt lõi nhất của chuyên đề, căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao đề xuất, xác định những nhiệm vụ giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện ở cấp uỷ, cơ quan, đơn vị mình!./.

Bài viết liên quan:

Hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng thế giới (24/4/2024 – 30/4/2024)

TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH YÊN BÁI

BỘ Y TẾ YÊU CẦU CHỦ ĐỘNG PHÒNG BỆNH SỞI, GIẢM THIỂU NGUY CƠ BÙNG PHÁT DỊCH

PHÒNG BỆNH HÔ HẤP KHI TRỜI NỒM ẨM

Đoàn công tác của bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương thăm và làm việc tại bệnh viện Y học cổ truyền Yên Bái.

Trả lời