DANH SÁCH 27 THẦY THUỐC ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “THẦY THUỐC ƯU TÚ” LẦN THỨ 14 – NĂM 2023 TỈNH YÊN BÁI

Chiều qua, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp xét chọn cá nhân đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 – năm 2023 trình Hội đồng cấp Nhà nước.
 Hội đồng đã thông qua tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”; kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng; danh sách trích ngang cá nhân đề nghị xét tặng đồng thời tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 “Thầy thuốc Ưu tú”. Kết quả có 27/31 người được Hội đồng tín nhiệm xét chọn để trình cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”.
Nguồn: Sở Y tế tỉnh Yên Bái

Bài viết liên quan:

Hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng thế giới (24/4/2024 – 30/4/2024)

TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH YÊN BÁI

BỘ Y TẾ YÊU CẦU CHỦ ĐỘNG PHÒNG BỆNH SỞI, GIẢM THIỂU NGUY CƠ BÙNG PHÁT DỊCH

PHÒNG BỆNH HÔ HẤP KHI TRỜI NỒM ẨM

Đoàn công tác của bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương thăm và làm việc tại bệnh viện Y học cổ truyền Yên Bái.