CTTĐT – UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Công văn số 1257/UBND-VX về tăng cường triển khai ứng dụng CNTT trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 tỉnh Yên Bái.

Thực hiện Văn bản số 375/CV – BCĐ ngày 06/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 về việc đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 bằng mã QR, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 tỉnh yêu cầu các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 tại tất cả các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học, công ty, siêu thị, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, quán cafe, phương tiện vận chuyển công cộng… trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu tại Văn bản số 3751/CV – BCĐ ngày 06/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID – 19.

Yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe qua tại địa chỉ http://tokhaiyte.vn; cài đặt và sử dụng các ứng dụng do Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu (Tờ khai y tế, NCOVI, Bluezone, …).

Sở Y tế, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo hướng dẫn người cách ly tại nhà, cách ly tập trung theo dõi sức khỏe sau cách ly, cập nhật tình trạng sức khỏe hàng ngày tại địa chỉ http://tokhaiyte.vn.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hướng dẫn việc đăng ký QR Code cho các cơ quan, đơn vị; việc thực hiện kiểm soát người ra vào qua mã QR Code sử dụng qua các phần mềm (Tờ khai y tế, NCOVI, Bluezone); cập nhật mức độ an toàn COVID – 19 các khu vực qua trang antoancovid.vn, đảm bảo chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu, dễ triển khai và tuyên truyền rộng rãi. Là đầu mối liên hệ với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông và chủ trì để triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 trên địa bản tỉnh. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 tỉnh yêu cầu các ngành thành viên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Nguồn: https://www.yenbai.gov.vn/

Bài viết liên quan:

Hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng thế giới (24/4/2024 – 30/4/2024)

TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH YÊN BÁI

BỘ Y TẾ YÊU CẦU CHỦ ĐỘNG PHÒNG BỆNH SỞI, GIẢM THIỂU NGUY CƠ BÙNG PHÁT DỊCH

PHÒNG BỆNH HÔ HẤP KHI TRỜI NỒM ẨM

Đoàn công tác của bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương thăm và làm việc tại bệnh viện Y học cổ truyền Yên Bái.

Trả lời