Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo giá, mua sắm khí Oxygen Ngày đăng: 22/02/2024

 

ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ. HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM Ngày đăng: 21/11/2023

Vv đề nghị cung cấp báo giá VTYT, HC xét nghiệm_YHCT

PHỔ CẬP BỘ NHẬN DIỆN HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10 NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI Ngày đăng: 02/10/2023

1679. CVHDtuyentruyenvebonhandienNgayCDSQG1010 (1)

KÉ HOẠCH Hướng dẫn thực hành đối vói Điều dưỡng, Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Ngày đăng: 13/09/2023

KH Hướng dẫn thực hành đối với Điều dưỡng, KTV VLTL PHCN để cấp CCHN_compressed

DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH YÊN BÁI Ngày đăng: 29/08/2023

Danh sách người thực hành

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VỚI BÁC SỸ CHUYÊN NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN, Y SỸ CHUYÊN NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN Ngày đăng: 29/08/2023

KH hướng dẫn thực hành đối với Bác sỹ chuyên ngành YHCT (1)_compressed (1)

ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ Ngày đăng: 28/08/2023

Vv đề nghị cung cấp báo giá vật YT 28.8.2023 (1)

Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UNBD tỉnh Yên Bái về việc xếp lại hạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Ngày đăng: 14/07/2023
Bệnh viện Y học cổ truyền Yên Bái: Nâng cao chất lượng điều trị, phục hồi chức năng Ngày đăng: 13/07/2023

Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) tỉnh Yên Bái là bệnh viện chuyên khoa hạng II tuyến tỉnh có nhiệm vụ khám, chữa bệnh (KCB) đa khoa bằng y dược cổ truyền; sưu tầm, ứng dụng, kế thừa và phát huy các bài thuốc hay, môn thuốc quý trong dân gian. Mang trên vai … Đọc tiếp … “Bệnh viện Y học cổ truyền Yên Bái: Nâng cao chất lượng điều trị, phục hồi chức năng”

ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ Ngày đăng: 06/06/2023